Den ultimata barncykelguiden (Uppdaterad 2024) – Så väljer du rätt cykel (och rätt storlek) till ditt barn!

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

barncykelguide
Författare
Angelica Johansson
Mats Maatson
REDAKTÖR
Mats Maatson

Innehållsförteckning

När det är dags att köpa en ny cykel till ditt barn är det alltid barnets längd du ska utgå ifrån. Mognadsgraden spelar förstås också roll och du behöver veta att ditt barn inte är för impulsiv utan stannar och väntar in dig vid övergångsställen och andra ställen där det är mycket biltrafik. 

familj som cyklar

Du ska också alltid ta hänsyn till barnets motorik. För vissa är kanske en balanscykel den lämpligaste första cykeln, medan en sparkcykel på tre hjul att träna balansen på kan vara ett lämpligare första alternativ för andra. Cykel med stödhjul är ett annat alternativ, men som numera är mindre vanligt än förr och i vissa fall även omdiskuterat.

Vad finns det för olika typer av barncyklar?

Att lära sitt barn cykla är mycket mer än att bara lära barnet hantera en cykel på ett korrekt sätt. Det är en rolig aktivitet och ofta är barn väldigt entusiastiska över att få lära sig att manövrera den och cykla på egen hand. Andra barn kan förstås vara tveksamma och tycka det är lite läskigt. 

Då handlar det om att hitta den rätta balansen mellan att ta ett steg tillbaka och göra det i barnets takt, samtidigt som du uppmuntrar barnet att att våga testa på nya saker. 

När familjens yngsta medlemmar blir äldre och kan cykla på egen hand, har ni många trivsamma och trevliga stunder framför er om ni ger er ut på gemensamma cykelturer. Det finns alltså bara fördelar med att lära barnet att cykla! 

Vi börjar med att titta lite på olika typer av cyklar och när dessa kan vara lämpliga att börja med. Det är viktigt att inte köpa en cykel som är för stor, eftersom det gör det svårare att cykla och resulterar i att det tar längre tid att lära sig.

springcykel

Springcyklar och balanscyklar

En balanscykel, eller en så kallad springcykel, är ett jättebra sätt att lära barnet att cykla på. Det svåraste med att lära sig att cykla är att hantera balansen och en springcykel är det smidigaste och bästa sättet att lära ett barn just den delen. En springcykel är väldigt enkel i sin konstruktion och har inga bromsar eller pedaler, utan barnet tar sig fram genom att sparka sig framåt.

sparkcykel

Sparkcyklar

Sparkcykeln är ett annat, bra sätt att träna balansen på. Sparkcyklar kan användas från ca 3-4 års ålder, beroende på hur bra motorik barnet har och hur de är konstruerade. 

Det finns också sparkcyklar med tre hjul som ger mer stadga och inte är så utmanande att balansera på, vilket kan passa de allra minsta eller barn som tycker att fart och fläkt kan vara lite läskigt. Med en sådan sparkcykel har den som åker större kontroll och kan känna sig tryggare.

trehjuling

Trehjulingar

Trehjulingar är en cykeltyp som är lätt att hantera och som barn i tvåårsåldern galant brukar kunna köra med. Den ersätter inte direkt balanscykeln när det gäller att lära sig att cykla, men är ett bra sätt för barnet att lära sig hantera pedaler på. Spark- och balanscyklar kan med fördel användas samtidigt.

barncykel

Barncyklar (12-20 tum)

Barn som flitigt använder en balanscykel, brukar ofta kunna övergå till en vanlig cykel direkt så småningom. Det brukar vara lämpligt att prova att byta när barnet är i fyraårsåldern, även om det förstås varierar.  

Barncyklar kan också introduceras med stödhjul, vilket kan vara bra om ni har ett barn som inte använder balanscykel eller som tycker att det verkar väldigt läskigt med en riktig cykel utan stödhjul. Den här lösningen anser många experter vara utdaterad och försvåra för barnet att lära sig cykla på ett korrekt sätt, men kan vara relevant vid vissa handikapp eller som sagt om barnet är högst ovillig att lära sig cykla.

juniorcykel

Juniorcyklar (24-26 tum)

Juniorcyklar på 24-26 tum brukar vara lämpliga för barn på ca 125-160 cm. Här får man kontrollera lämplig storlek i en bra storlekstabell för att veta exakt vilken tum som är lämplig. Det är från cirka 7 års ålder och uppåt som cyklingen brukar bli på riktigt för barnet och vara ett transportmedel att ta verkligen sig fram med, då tillsammans med föräldern.

Storleksguide – Välj rätt cykel!

Det är i första hand längden på barnet som avgör vilken storlek på cykeln som hen ska ha. I kombination med det ska ålder och mognad tas i beaktande.

Här nedan är en tabell med ungefärliga riktlinjer.

ÅlderLängdStorlek
2-3 år60-100 cmSpringcykel
3-4 år90-105 cm12 tum
4-6 år105-120 cm16 tum
6-8 år115-125 cm20 tum
8-11 år125-145 cm24 tum
11+ år 145+ cm26 tum

Fotbroms eller handbroms?

Att hantera bromsar på cyklar är ytterligare ett steg i den motoriska utvecklingen. De minsta cyklarna brukar inte vara utrustade med handbroms, eftersom det kan vara för utmanande för barnet att hantera tramporna och styra farten med händerna, via handbromsen. Det bästa rent generellt är att alltid börja träna med en cykel med enbart fotbroms. 

Växlar kan distrahera i början

Barncyklar mellan 12-20 tum brukar sällan ha växlar eftersom det mest blir ett distraktionsmoment som kan störa själva cykelträningen. Det är alltid bäst att vänta med det här tills själva cyklingen sitter ordentligt, precis som med handbromsarna. 

Växlar blir mer intressant när barnet i ett senare skede börjar använda cykeln som ett transportmedel. Då blir förstås cyklingen effektivare och det blir lättare att ta sig uppför backar och liknande om det finns några växlar på cykeln. 

Det finns också cyklar som har två växlar i pedalerna. Det kan vara ett alternativ innan du köper en handväxlad cykel till familjens yngre medlemmar. 

Cykelns vikt – tänk på att ditt barn ska kunna hantera cykeln på ett enkelt sätt

Är cykeln för tung och otymplig blir den mycket svårare att hantera och det blir mer komplicerat för barnet att kunna hålla balansen. Det är ytterligare en av anledningarna till att storleken på cykeln bör vara lämplig och anpassad för barnets längd. 

De flesta etablerade cykelmärken konstruerar cyklar med tanke på det här och det är alltid därför en god idé att hålla sig till större och mer välkända cykelmärken. Här är det svårt att säga några exakta siffror, men rent genomsnittligt så brukar en cykel för barn på ungefär 20 tum väga ca 10 kg. 

Stödhjul eller ej?

Allt fler hoppar över stödhjulen och använder en balanscykel tills barnet har så bra balans att det fungerar att börja cykla på en vanlig cykel. Bland andra NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) rekommenderar att man inte använder stödhjul. 

En anledning till att undvika det är att barnet snabbt kan komma upp i väldigt höga hastigheter med en cykel på stödhjul och att detta är något som ökar olycksrisken.

stödhjul

Vi vill uppmärksamma föräldrarna på att det gäller att inte slappna av om barnet använder en balanscykel i tron om att den är ett säkert alternativ till stödhjul. Det kan gå väldigt snabbt med en sparkcykel också och det gäller att ha god koll och kunna hänga med om barnet sätter iväg på den också. 

Stödhjul har nackdelen att de gör att barnen automatiskt börjar luta sig åt fel håll i kurvorna. Det är något som sedan förstås måste tränas bort, eftersom barnet utan stödhjul måste luta åt andra hållet i en kurva.

Många föräldrar hoppar alltså över stödhjulen och använder en balanscykel tills det är dags att gå över till en vanlig cykel. Om barnet inte klarar av att börja med en vanlig tvåhjulig cykel med pedaler, är ett alternativ att fortsätta med balanscykel ett tag till, istället för att gå över till en cykel med stödhjul. 

Här skall man förstås komma ihåg att stödhjul är tillåtna att använda och att det inte är något fel att använda stödhjul om det är nödvändigt. Barn kan som sagt sätta av i väldigt höga farter med en balanscykel också, precis som med en cykel med stödhjul. 

Sist och slutligen är det föräldrarna som avgör, utifrån barnets förutsättningar, vad som är bäst och mest lämpligt. Oavsett alternativ är det alltid viktigt att vara delaktig i träningen och hålla stenhård koll på att den sker under säkra omständigheter. 

Under säkra och trygga förhållanden kommer barnet garanterat att lära sig cykla, oavsett vilken utrustning ni använder.  

Vad säger lagen om barncyklar?

Cyklar är fordon och precis som för vuxna cyklister finns det lagar och regler även för barn som cyklar. Barn under 15 år ska alltid använda cykelvägar om sådana finns. Barn upp till 8 år får använda trottoaren eller gångbanan att cykla på, om ingen särskild cykelbana finns. 

Det finns inga krav på att barn ska använda hjälm om hen cyklar på en trehjuling eller sparkcykel. Alla under 15 som cyklar på en tvåhjulig cykel måste dock ha hjälm. Barn under 15 år som åker på cykel och blir skjutsad av någon annan, ska också använda hjälm. 

När lär sig barn cykla?

Inlärningskurvan varierar väldigt mycket, beroende på intresse och hur bekvämt barnet är med att cykla. Om barnet tycker att det är läskigt, måste du anpassa träningen efter det, så att hen inte tappar intresset helt och hållet. Balanscyklar kan barn lära sig hantera från cirka två års ålder och det brukar gå väldigt snabbt för dem att lära koordinera kroppen på rätt sätt. 

Vid cirka 3-4 års ålder kan det vara dags att byta till en tvåhjulig cykel med eller utan stödhjul. Om ni har övat regelbundet och barnet är van vid att cykla, brukar hen utan problem kunna cykla med en vanlig cykel senast vid fem års ålder. 

När kan barn cykla själva i trafiken?

Det här varierar beroende på flera olika faktorer som måste läggas samman för att avgöra om barnet exempelvis kan cykla till och från skolan på egen hand. Generellt brukar ett barn kunna cykla tillsammans med sin förälder i normalt trafikerade miljöer från cirka 7-8 års ålder.

cykla i trafiken

När det gäller kunskap om trafik, cykelbanor och övergångsställen gäller det att börja tidigt. Kom ihåg att lära ut att det är jätteviktigt att alltid stanna vid övergångsställen och först titta till vänster, sedan till höger och så till vänster igen och först därefter gå rakt över övergångsstället, om inga bilar är i närheten.  

Lär också ut så tidigt som möjligt vad grön och röd gubbe betyder. Att lära in de här reglerna så tidigt som möjligt har man stor nytta av och det kan till och med att förebygga en olycka.  Det är väldigt bra om detta sitter i ryggmärgen när barnet sedan börjar cykla. 

Många barn får cykla på egen hand från 10-12 års ålder, men det här beror förstås helt och hållet på var barnet ska cykla och hur trafikmiljön ser ut. Det är jättebra ur hälsosynpunkt att barn cyklar till skolan och något vi varmt kan rekommendera, men det måste förstås ske på ett säkert sätt. 

Fördelen med att barn cyklar till skolan är dessutom att trafikmiljön runt skolan blir mycket säkrare. Kring många skolor är det alldeles för mycket bilar på morgnarna på grund av att föräldrarna skjutsar barnen dit med bil, även när det finns andra sätt att ta sig till skolan på. Så är ni på cykelavstånd från skolan och trafikmiljön är vettig är det väldigt bra att låta barnet börja cykla.

Innan det är dags att börja cykla vissa sträckor, exempelvis till och från skolan, bör du och barnet titta på vägen tillsammans och träna på den ihop. Öva genom att cykla den tillsammans några gånger och diskutera tillsammans vilket som är det lämpligaste beteendet vid eventuella korsningar övergångsställen. 

Tips för att lära ditt barn att cykla

Att lära sitt barn cykla är en process som sträcker sig över åtminstone ett par års tid. Redan när barnet är 1.5-2 år är det en bra idé att introducera trehjulingar och liknande leksaker som barnet kan trampa eller sparka sig fram med. 

Vid cirka 2 års ålder är det sedan dags för en balanscykel. Vi kan varmt rekommendera att du börjar med en sådan, eftersom det lägger en jättebra grund för barnet att sedan kunna börja cykla själv. I stor utsträckning är det balansen det hänger på när det gäller att lära sig cykla och på balanscykeln lär sig de flesta barn sig principen väldigt snabbt. 

När det är dags att byta till en vanlig cykel kommer hen att ha koll på den biten och inlärningen kommer att gå snabbare. Visar det sig att cykeln är för svår att hantera för barnet, kan ni gå tillbaka till balanscykeln ett tag till. 

Det finns det olika typer av hjälpmedel att ta till, exempelvis stödhjul som vi redan nämnt. Det finns också särskilda stänger som monteras under sitsen på cykeln och som föräldern kan hålla i, medan barnet övar på att cykla. När barnet bli säkrare kan föräldern, som går bakom cykeln, successivt släppa stången och låta barnet cykla själv. 

Välj rätt hjälm

Hjälmen är det första ni bör skaffa inför att barnet ska börja cykla. En cykelhjälm ska sitta på bra och vara bekväm, samtidigt som den täcker hela huvudet. Här får man inte glömma att hjälmen ska skydda både pannan och bakhuvudet. 

Den får inte glida ur sin position utan ska sitta säkert på plats under hela cykelturen. På så sätt så har barnet ett gott skydd som förhindrar skador vid ett eventuellt fall. 

Välj en bra plats att träna cykling på

Välj en lugn plats, skyddad från både biltrafik och andra cyklister, när det är dags att börja träna på att cykla. En egen garageuppfart, en lugn gångbana i parken eller en tom skolgård på helgen kan vara bra platser att börja träna på. 

Det viktiga är att det är en plats där det finns gott om utrymme och att ni inte är i vägen för cyklister eller gångtrafikanter och naturligtvis inte heller bilister. Träna en liten stund varje dag och och kör hellre fler och lite kortare pass, så att barnet håller intresset uppe. 

Håll fullt fokus på barnet och undvik om möjligt att ha syskon med i början som gör att du måste fördela uppmärksamheten mellan dem. Undvik distraktioner så långt det är möjligt.

Träna på att bromsa

När barnet lärt sig att få fart med med cykeln är det dags att lära sig bromsa. Det här brukar vara svårare än att få fart på cykeln, men är förstås väldigt viktigt att behärska. Berätta för ditt barn så noggrant du kan hur bromsen ska användas och varför den är viktig. Öva på plan mark och undvik backar så länge barnet inte är säker på bromsen. 

Ungefär samtidigt är det också dags att lära sig att svänga och vida svängar på platser där ni har gott om utrymme är enklast att börja med. När barnet har fått flera färdigheter och kan kombinera styre och broms kommer hen att kunna ta snäva svängar också. Det handlar helt enkelt om att öva, öva, öva. Tills allting sitter! 

Cykeltillbehören du inte får glömma

Cykling börjar inte med själva cykeln, utan med viktiga tillbehör. Cykelhjälmen har vi redan nämnt, den är obligatorisk och kan dessutom vara livsviktig. Ett annat obligatoriskt tillbehör som en cykel måste vara utrustad med är en ringklocka. 

Att ha en sådan är inte nödvändigt så länge barnet cyklar tillsammans med dig, men så fort barnet börjar cykla på egen hand måste en ringklocka finnas på cykeln enligt lag. En ringklocka ska vara enkel och lätt att hantera när barnet har handen på cykelstyrets handtag. 

Cykellysen

Belysning på cykeln är också väldigt viktigt och hos oss i Sverige kan det vara mörkt både morgnar och dessutom eftermiddagar, när det är dags att cykla hem från skolan. Barn har en tendens att glömma cykellampor på, så kom ihåg att kontrollera att batteriet på cykellampan fungerar. 

Det finns också cykellampor som går med dynamo och då behöver du förstås inte oroa dig för att batteriet ska ta slut. Att cykeln är utrustad med reflexer på fram- och bakhjul är också viktigt.

Cykellås

När ditt barn börja cykla till och från skolan på egen hand är cykellåset viktigt. Det ska vara lätt för barnet att hantera men måste också vara stöldsäkert. Undvik de allra tunnaste cykellåsen som består av gummibeklädd vajer. De är väldigt enkla att knipsa av och är inte mycket till stöldskydd. 

Välj ett stadigare lås som ändå är lätt för barnet att ha med sig. De flesta cyklar har särskilda hållare i ramen där cykellåset kan placeras när det inte är i användning.

Cykelsits

Cykelsitsen ska förstås vara bekväm och ergonomiskt formad. Den ska också var vinklad på ett korrekt sätt. Det finns även gott om sköna sitsöverdrag som kan placeras på sitsen som ökar komforten. Om ditt barn cyklar ofta, kom ihåg att skaffa ett regnskydd till sitsen som barnet kan använda för att hålla sig torr om det regnat hela dagen när barnet ska cykla hem från skolan.

Vanliga frågor om barncyklar

Men hur vet jag egentligen vilken storlek på cykeln mitt barn behöver?

Det mest exakta sättet att ta reda på vilken storlek ett barn ska ha på cykeln är att gå efter längden på barnet och välja lämplig tumstorlek på hjulen utifrån det. Ett annat mått som kan mätas är ramens storlek.

Ska barnet börja med en balanscykel eller en barncykel med stödhjul?

Det allra bästa är att börja med en balanscykel och därefter övergå till en vanlig cykel i lämplig storlek.

Ska barncykeln ha fotbroms eller handbroms?

En barncykel ska i första hand ha fotbroms och därefter kan man komplettera med en handbroms, när barnet kan cykla. Juniorcyklar för barn från ca 12 år uppåt, kan ofta vara utrustade med endast handbromsar, precis som på vuxencyklar.

Hur mäter jag ramstorlek på cykeln?

Ramstorleken får du genom att mäta röret som cykelsadeln sitter monterad på. Du mäter från rörets överkant ner till pedalens fäste. Då har du fått ramstorleken.

Vad är viktigt att tänka på när jag köper barncykel?

Det allra viktigaste att tänka på när du köper en barncykel är att cykeln inte får vara för stor. Mät barnets längd och ta reda på vilken tum på cykeln som passar.

Är du ändå osäker på om en specifik cykel är lämplig i storlek, mät också om ramstorleken är lagom. Måttet får du fram genom att mäta längden på innerbenet och jämföra måttet med ramstorleken i tabeller som cykeltillverkaren har. Då får du exakta mått att förhålla dig till och kan göra ett säkrare val, vilket förstås är extra viktigt om du handlar cykeln på nätet.

Hur länge brukar barn kunna ha en cykel?

Barn växer fort och behöver vanligen få en större storlek på cykeln ca tre gånger under uppväxten. Det är förutsatt att barnet börjar cykla vid cirka 3 års ålder. Någon gång i tonåren är det dags att gå över till en cykel i full storlek.

När går man från barn- till juniorcykel?

När barnet är ca 125 cm så brukar det vara dags att gå över till en 24 tums cykel.

Hur mäter jag hjulstorleken?

Hjulstorleken anges i tum eller millimeter. Måttet som avses är hjulets diameter. Diametern får du genom att mäta med tumstock tvärs igenom mitten på hjulet.

Med eller utan stödhjul?

För de allra flesta barn är det onödigt att använda stödhjul om barnet fått cykla på en balanscykel först. Balansen är det svåraste för barnet att lära sig och när det väl sitter brukar det inte vara svårt alls för hen att lära sig cykla på en tvåhjuling.

Om det här ändå är en alltför stor utmaning och barnet av olika anledningar inte vill använda balanscykeln ännu en period, kan en stödpinne eller ett par stödhjul monteras på under en övergångsperiod.

Alla våra artiklar om barncyklar, cykelsitsar och cykelhjälmar

Recensioner

Vill du veta mer om en specifik produkt så har vi samlat alla dessa här.

Guider

Här hittar du alla våra guider relaterade till barn och cykling.

Cykelmärken

Här hittar du allt du behöver veta om de populäraste barncykeltillverkarna.

Författare
Angelica Johansson
Medgrundare & marknadsansvarig på Evolving Media. Småbarnsmamma med stort intresse för barnvagnar och produkter som gör livet som förälder smidigare.
Mats Maatson
Redaktör
Mats Maatson

Missa inte dagens deals