Hur många föräldradagar får man?

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Författare
Malin

Det här med föräldradagar är inte det lättaste. Inte ens för den som redan har barn. Det är helt enkelt en riktig djungel och det är många saker att hålla koll på. Hur många dagar får du, och hur många måste du ta ut? Kan du vara hemma utan att ta ut föräldrapenning, och går det att ge bort dagar till sin partner? 

Får man jobba deltid och vara föräldraledig resten av tiden? Kan du jobba på helgerna och vara föräldraledig på vardagarna? Eller ta ut föräldrapenning på helger? Och kan båda föräldrarna vara föräldralediga samtidigt?

Ja, det är som sagt inte särskilt lätt att hålla koll på allting när det gäller föräldraledighet. Vi kommer att gå igenom det viktigaste. Och så kommer vi att ta upp sådant som är bra att ha koll på och sådant som är bra att tänka på när det är dags att ansöka om föräldrapenning.

Så många föräldradagar får du

Vi börjar med det allra mest grundläggande, hur många föräldradagar du får och hur de delas upp. Det korta svaret på den första frågan är 480 dagar. Så många föräldradagar får föräldrarna, totalt. Om ni är två föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet så får ni hälften var, alltså 240 dagar per förälder. Är du ensamstående så får man förstås alla dessa dagar.

Hur manga foraldradagar far man

Det låter väl enkelt? 240 dagar var som ni får ta ut när och hur ni vill? Nja, fullt så enkelt är det tyvärr inte.

Sjukpenningnivå eller lägstanivå?

För det första så är dessa dagar uppdelade i två olika varianter; 195 dagar är på sjukpenningnivå och 45 av dem är på lägstanivå. Att förklara dessa två begrepp grundligt skulle ta alltför lång tid, men kortfattat utgår sjukpenningnivån från din lön och din sjukpenninggrundande inkomst. Hur mycket du tjänade innan du fick barn, helt enkelt. 

Om du tar ut föräldrapenning sju dagar i veckan så får du ungefär 80 procent av din lön, men som mest 967 kronor per dag. 

Om du inte har haft någon lön eller har tjänat väldigt lite året innan du fick barn så får du istället 250 kronor per dag. Dagarna med lägstanivån får alla alltid 180 kronor per dag, oavsett tidigare inkomst.

Då har vi rett ut hur många föräldradagar du får, samt vad som är skillnaden mellan sjukpenningnivå och lägstanivå. Och om ni är två föräldrar som har gemensam vårdnad så får ni alltså dela på dessa dagar, och får hälften var. 

Men hur fungerar det då om ni är överens om att bara den ena ska vara föräldraledig - eller om en ska vara det längre? Kan ni inte dela upp dagarna så som ni vill? Jo, visst kan ni göra det. Till viss del, åtminstone.

Hur kan vi dela upp våra föräldradagar som vi vill?

Av de 195 dagar som ligger på sjukpenningnivå så är 90 dagar reserverade. Det innebär att du får ge bort alla andra dagar till den andra föräldern, men inte dessa 90 dagar. 

Så 105 dagar på sjukpenningnivå och de 45 dagarna på lägstanivå får du ge bort till den andra vårdnadshavaren. Detta innebär att föräldern som ska vara föräldraledig längst som mest kan ta ut 390 dagar, varav 300 dagar på sjukpenningnivå. Den andra föräldern har då kvar sina 90 reserverade dagar på sjukpenningnivå.

Hur är det med 10 dagars tillfällig föräldrapenning vid födelsen?

Vi ska även tillägga att den förälder som inte föder barnet har rätt till 10 dagars tillfällig föräldrapenning i samband med barnets födelse. Dessa dagar räknas alltså inte in i den vanliga föräldrapenningen, utan är en bonus för att den andra föräldern ska kunna vara hemma tillsammans med den nyfödda den första tiden. 

Dessa dagar, som ofta kallas för “pappadagar”, måste användas inom 60 dagar efter att ni har kommit hem från BB.

Att planera föräldraledigheten

Hur ni ska lägga upp föräldraledigheten är ingenting som någon annan kan svara på. Det måste ni som föräldrar prata igenom och komma överens om, och det kan vara en bra idé att göra det i god tid innan barnet kommer. Det finns väldigt många olika varianter här, och varje familj gör det som passar bäst för dem.

Som vi tidigare nämnt så är 90 dagar av föräldradagarna reserverade och kan inte ges bort till den andra föräldern. Men bortsett från det så har ni rätt att lägga upp föräldraledigheten precis så som ni vill. 

Något som kan vara bra att tänka på om ni senare ska ha barnet på förskola, är att de flesta förskolor inte tar emot barn som är yngre än ett år. Tänk alltså på att föräldraledigheten ska vara minst ett år, om ni inte löser det på något annat sätt senare.

Hur manga foraldradagar far man

En del föräldrar väljer att ta ett halvår var. Andra tar en halv vecka var under ett år, och jobbar halvtid. En del väljer att den ena föräldern jobbar och den andra är föräldraledig under hela perioden. Andra snålar med dagarna så att de räcker så länge som möjligt, och tar ut ett varsitt år - antingen efter varandra, eller också så turas se om med några månader i taget. 

Föräldraledigheten kan läggas upp på många olika sätt, och det är bara föräldrarna själva som vet vad som är rätt för just dem och deras familj.

Hur mycket får man i föräldrapenning?

Som vi var inne på tidigare så grundas föräldrapenningen på ens lön eller annan regelbunden inkomst, som studielån. Åtminstone den delen som är på sjukpenningnivå. Som minst får du 250 kronor per dag, och som mest 967 kronor per dag. På lägstanivån är beloppet 180 kronor per dag, oavsett tidigare inkomst.

Hela dagar och veckor eller uppdelat?

Men här handlar det förstås även om hur många dagar i veckan du tar ut föräldrapenning; eller hur många dagar under en månad, rättare sagt. Samt om du tar ut hela dagar, halva dagar eller 25 procent per dag.

Låt oss säga att du tar ut föräldrapenning sju dagar i veckan, det vill säga varje dag, på heltid. På sjukpenningnivå innebär detta att du får ungefär 80 procent av din lön. Dock får du som mest 967 kronor per dag. Om du inte hade någon inkomst innan du fick barn, eller en låg inkomst, så får du istället 250 kronor per dag. 

På lägstanivån får du 180 kronor per dag, så om du tar ut dessa varje dag under en månad så får du ungefär 5400 kronor - men det beror förstås på hur många dagar just den månaden har.

Det går helt enkelt inte att säga exakt hur mycket du kommer att få i föräldrapenning varje månad. Det beror på din tidigare inkomst, i vissa fall, och även på hur många dagar du väljer att ta ut. 

En del tar ut sju dagar i veckan under hela föräldraledigheten för att få ut så hög föräldrapenning som möjligt, andra väljer att bara ta ut några dagar i veckan även om de är hemma varje dag för att kunna vara hemma längre - eller för att kunna spara dagar till senare.

Vad är dubbeldagar?

Något som också är bra att ha koll på är dubbeldagar. Det innebär att båda föräldrarna tar ut föräldraledighet på samma dagar. Det här får ni göra under max 30 dagar, och det kan göras när som helst under det första året.

Men det finns förstås några saker att hålla reda på även här. Dubbeldagarna räknas inte in i de reserverade dagarna. Båda föräldrarna måste ta ut samma omfattning under dubbeldagarna, till exempel hel dag eller halv dag. Dock så kan den ena föräldern ta ut dubbeldag på sjukpenningnivå och den andra på lägstanivå.

Och vid dubbeldagar så förbrukas förstås två föräldradagar, en för varje förälder. Om ni använder alla 30 dubbeldagar så har ni alltså förbrukat totalt 60 dagar av föräldraledigheten.

Dubbeldagar i praktiken

Om ni tar ut en dubbeldag i veckan kan det innebära att ni får en extra dag tillsammans varje vecka i 30 veckor. Eller två dagar i veckan under 15 veckor.

Självklart kan ni även ta alla 30 dubbeldagar på en gång,. Kanske direkt efter de 10 tillfälliga föräldradagarna, de så kallade “pappadagarna”, efter att barnet har kommit så att ni får spendera den första tiden tillsammans. Det är dock inget måste att ta ut dubbeldagar, men möjligheten finns om man vill göra det.

Hur länge går det att spara familjedagar?

Det går att spara föräldradagar, och använda när barnet är äldre. Dock är det inte alltid det finns några föräldradagar kvar när barnet börjar i förskolan, men om det finns dagar kvar så kan de sparas. 

Dagarna finns kvar tills barnet fyller 12 år! Efter att barnet har fyllt 4 år så kan ni dock bara spara 96 dagar sammanlagt.

Hur manga foraldradagar far man

En del väljer att ta ut så få föräldradagar som möjligt under föräldraledigheten, antingen för att kunna vara hemma med barnet så länge som möjligt, eller för att ha dagar kvar att spara till senare.

Vad händer med föräldradagar om vi får tvillingar?

Om ni får fler barn än ett så får ni även flera föräldradagar. Men det är inte dubbelt så många dagar för tvillingar, utan totalt 660 dagar för båda föräldrarna. Av dessa är 480 dagar på sjukpenningnivå och 180 dagar på lägstanivå. 

Det innebär alltså att ni får totalt 330 dagar per förälder, varav 240 dagar på sjukpenningnivå och 90 dagar på lägstanivå. 

För trillingar ökar det ytterligare till sammanlagt 840 dagar, för båda föräldrarna, varav 660 på sjukpenningnivå och 180 på lägstanivå. För fyrlingar är det sammanlagt 1020 dagar, 840 på sjukpenningnivå och 180 på lägstanivå.

Om ni är två föräldrar så kan ni ta ut föräldrapenning för varsitt barn och vara hemma samtidigt. Och om du är ensamstående så har du förstås rätt till alla dagar.

Snabbkoll

Det kan kännas som att det är mycket att hålla reda på, så här kommer en liten snabbgenomgång:

 • Totalt 480 föräldradagar, 240 dagar var för två föräldrar med gemensam vårdnad.
 • 390 av dessa dagar, 180 dagar per förälder, är på sjukpenningnivå. 90 dagar, 45 dagar per förälder, är på lägstanivå.
 • 90 dagar per förälder är reserverade för just den föräldern och kan inte ges bort till den andra föräldern.
 • Övriga dagar kan ges bort till den andra föräldern.
 • Ni måste ha tagit ut minst 180 dagar på sjukpenningnivå innan ni kan använda dagarna på lägstanivå.
 • 30 valfria dubbeldagar under det första året då båda föräldrarna är föräldralediga samtidigt.
 • I samband med att barnet föds får den förälder som inte är föräldraledig 10 tillfälliga föräldradagar, så kallade “pappadagar”, som inte räknas till den vanliga föräldraledigheten.
 • Om du blir sjuk under föräldraledigheten så kan du sjukanmäla dig. Den andra föräldern kan då vabba, om barnet är 8 månader eller äldre, eller ta ut föräldradagar om barnet är yngre än 8 månader.
 • Föräldradagar kan sparas tills barnet är 12 år. Efter att barnet fyllt 4 år kan max 96 dagar sparas.
 • Om ni får tvillingar så får ni totalt 660 föräldradagar, för båda föräldrarna. Av dessa är 480 dagar på sjukpenningnivå och 180 dagar på lägstanivå.
 • Båda föräldrarna kan vara föräldralediga samtidigt med varsitt barn, om ni får tvillingar (eller trillingar eller fyrlingar).

Sammanfattning

Det är väldig mycket att tänka på när det gäller föräldrapenning. Men det viktigaste har vi gått igenom här. Har du glömt något? Ingen fara, kolla igenom snabbgenomgången ovan med det viktigaste som du behöver ha koll på, så brukar det vara lugnt. Dessutom finns det ju mycket tid att planera. Se till och njut av dina föräldradagar!

Författare
Malin
Det var jag som grundade Barnlandet 2016 men nu, 2021, har Evolving Media tagit över sidan och jag är inte längre involverad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte dagens deals