Stora guiden till VAB – Här hittar du alla svaren vad gäller vård av barn

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Författare
Malin

Innan man skaffat sitt första barn är VAB kanske för många ett relativt okänt begrepp. Men när du fått barn kommer du under småbarnsåren sannolikt bli mycket bekant med vad VAB betyder.

Småbarn kan vara sjuka i väldigt långa perioder och det är bra att vara förberedd på att du och din partner inte alltid kommer att kunna vara maximalt effektiva och driftiga på jobbet.

Vissa yrkeskategorier kan ta med sig jobbet hem, vilket kan ses som ett privilegium, men som också kan vara ett stressmoment och begreppet vobba är något som har blivit vanligt de senaste åren. Det innebär att man vabbar hemma med ett sjukt barn, men ändå jobbar därhemma.

När du gått på din föräldraledighet har du säkert tagit kontakt med Försäkringskassan och lämnat in alla papper som behövs där för att de ska kunna utreda din inkomst.

Stora guiden till VAB

På basen av det får du sedan din föräldrapeng och när du så småningom börjar jobba igen och barnet börjar förskolan är det den här inkomsten som Försäkringskassan utgår ifrån när de betalar ut föräldrapenningen.

VAB behöver inte bara gälla när barnet är sjukt ska man komma ihåg. Man kan även ta ut VAB vid andra tillfällen, som exempelvis när ni ska till läkaren, tandläkaren, eller någon annan typ av vårdbesök.

Förut har Försäkringskassan använt sig av av pappersblanketter, men det håller nu helt och hållet på att fasas ut till förmån för webbaserad vabbning.

Försäkringskassan har även en app, men de har kraftigt minimerat användningen av den och anmälningar för att vårda barn och annat ska nu göras på webben och kan inte längre göras i appen.

Hur mycket pengar får jag när jag vabbar?

Ersättningen är 75% av din normala inkomst. Men din inkomst kan inte vara hur hög som helst och du fortfarande får 75% utan maxgränsen är strax under 29.000 kr. Ersättningen baseras på årsinkomsten och inkluderar också ob-ersättning och övertid.

När barnet varit sjukt länge

När ditt barn varit sjuk längre än en vecka behövs det ett läkarintyg till Försäkringskassan från sjuksköterska eller läkare. Det här intyget krävs från och med den åttonde dagen och du ska även ha intyg för helger, även om du inte får ersättning för den.

Stora guiden till VAB

Har ditt barn en väldigt smittsam sjukdom, som exempelvis vattkoppor, brukar det gå bra att få ett intyg per telefon så att du slipper åka till vårdcentralen. Har sjukdomarna hög smittorisk brukar vårdcentralerna vilja undvika att man kommer dit med sådana typer av sjukdomar.

Dela på VAB

En och samma förälder behöver absolut inte vara ledig hela sjukdomsperioden utan man kan dela upp det om man vill. Man kan vabba varannan dag eller ta in en annan familjemedlem eller närstående som kan vabba i ens ställe.

Den som då vabbar vänder sig till Försäkringskassan och lämnar in sina uppgifter där och så tar den ut VAB. Om den ena föräldern är sjukskriven och hemmavarande får du även då ta ut VAB, även om den andra föräldern befinner sig i hemmet.

Ansökningen skickas in när barnet är frisk igen och åter är på förskolan eller i skolan. Om barnet är inlagd på sjukhus eller allvarligt sjuk kan ni båda få VAB-ersättning, men aldrig annars. Endast en förälder eller anhörig i taget kan vabba. Sammanlagt kan ni ta ut 120 VAB-dagar per år och barn.

Vabba halva dagen

Du behöver inte heller vara hemma en hel arbetsdag för att kunna ta ut VAB. Du kan vara ledig ända ner till en åttondel av dagen och det betyder att du bara vabbar för de timmar du tar hand om barnet och får din vanliga lön för de timmar som du är på jobbet.

Det här är ett sätt sätt att få mer i plånboken och kan också passa dem som har möjlighet att jobba hemifrån. Det går också bra att ta ut VAB om du måste gå från jobbet tidigare för att hämta ett sjukt barn från förskolan.

Föräldrar kan också dela på en arbetsdag, om till exempel en har möte på morgonen och den andra på eftermiddagen, så kan man vabba halva dagen var.

Att vabba när man har A-kassa

Du kan få ersättning även om du är arbetslös. Dock får du inte lyfta A-kassa de dagar du vabbar utan måste avstå från den. En speciell lösning som finns är att det går att byta ut föräldrapenningen mot VAB om det lilla barnet blir inlagt på sjukhus.

Stora guiden till VAB

Du behöver då inte använda din föräldraledighet för sjukhusvistelsen utan kan istället vabba de dagarna och spara föräldrapenningen tills barnet är friskt igen.

VAB under semestern och andra perioder

I samarbete med din arbetsgivare kan det gå att ta ut VAB-dagar under semestern. Det krävs för det första att du semestrar i Sverige eller i annat EU-land. För det andra krävs det att din arbetsgivare ändrar dagarna från semester till VAB.

Du kan anmäla VAB i efterhand upp till 90 dagar efter att barnet blev sjukt och du får därmed din ersättning retroaktivt. Om du själv skulle bli sjukskriven kan du inte ta ut något VAB för de dagar du är sjukskriven.

Om du är du sjukskriven 50% kan du ta ut VAB de timmar du skulle varit på arbetet. VAB har ingen karenstid utan du kan ta ut den redan från första dagen.

Sammanfattning

Att vara hemma och vårda ett sjukt barn med VAB får du göra tills barnet är 12 år. Du kan i vissa fall få ersättning även om barnet är äldre än 12 år. Detta kan vara om exempelvis du behöver följa med barnet på ett läkarbesök eller något annat som att ett annars friskt barn vid sjukdom inte klarar sig helt själv.

Du kan även vara hemma med ett äldre barn om en kronisk åkomma förvärras och resulterar i långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Om ett barn med funktionsnedsättning blir akut sjuk av en annan sjukdom kan du få ta ut VAB-dagar även då.

Många föräldrar med kroniskt sjuka barn har vårdbidrag och då blir VAB annorlunda. Det här får man ha koll på via Försäkringskassan. Om du vabbar med ett barn över 12 år för att att gå med på ett läkarbesök, räcker det med att att läkaren skriver på läkarkvittot och intygar att det var nödvändigt att du följer med.

Om du måste vara hemma med ett sjukt barn över tolv krävs det ett läkarutlåtande över barnets tillstånd för att vabben ska gå igenom. Du måste också ha ett läkarintyg från första dagen du är hemma med barnet.

Författare
Malin
Det var jag som grundade Barnlandet 2016 men nu, 2021, har Evolving Media tagit över sidan och jag är inte längre involverad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte dagens deals