Namnförslag – Inspireras av namn från hela världen

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Författare
Malin

När man väntar barn kommer frågan om namn oftast upp ganska fort. En del har redan namnen förbestämda sedan länge, andra vill vänta och se vilket namn som passar när barnet är fött. Men nästan alla funderar ändå på namn; på flera alternativ, på vilka namn som skulle kunna vara aktuella, och så vidare.

Men det är inte alltid så enkelt att hitta det rätta namnet, även om det finns oändligt många att välja bland. Kanske vill man ha ett namn som börjar på en specifik bokstav, är ovanligt, som betyder någonting speciellt, eller kommer från ett speciellt land. Att man sedan vanligen är två personer som ska komma överens om namnet gör det hela ännu svårare.

Många som bestämmer sig för att vänta med namnfrågan tvingas ofta inse att det inte är så lätt som man trodde. Man föreställer sig att man ska veta så fort man har sitt barn i famnen, att man ska kunna se direkt vilket namn som passar. Men så är det sällan, istället tvingas många grubbla på namnet i flera dagar – eller till och med veckor – efter att barnet är fött.

Dessutom är det sällan man har exakt samma smak som sin partner när det kommer till just namn, och det kan ta tid att hitta ett enda namn som båda gillar. Då är det förstås en fördel att ta den diskussionen innan barnet kommer.

Så att åtminstone börja fundera lite på namn innan kan vara en bra idé. Eller om man nyligen har blivit förälder, men ännu inte hittat ett namn som passar, då kan några förslag komma väl till pass. Oavsett om du söker ett äldre namn, ett amerikanskt namn, eller kanske ett finskt namn så kommer här en hel hög med förslag!

Fornnordiska namn

När vi tänker på fornnordiska namn tänker vi kanske främst på asagudarnas namn – till exempel Tor och Oden, men det finns betydligt fler namn än så. Faktum är att många av våra vanligaste namn i dag kommer från den tiden, antingen det exakta namnet eller den ursprungliga varianten av namnet.

Fornnordiska namn har blivit allt mer populära på senare tid, men det finns många namn som fortfarande inte är särskilt vanliga. Ett fornnordiskt namn fungerar alltså oavsett om man vill ha ett vanligt eller ovanligt namn till nykomlingen.

Pojknamn

Agne

Detta namn är en sammansättning av orden ”ágr” eller ”agi” och ”ny”. ”Ágr” betyder egg/spets och ”agi” betyder oro/fruktan. Ny betyder helt enkelt ny, eller ung. I Sverige finns det drygt 4000 män med detta namn och av dem har drygt 1000 namnet som tilltalsnamn.

Alve

Namnet kommer från det mytologiska väsnet alver. Drygt 1000 personer i Sverige bär detta namn och omkring 800 av dem har det som tilltalsnamn.

Ask

Enligt den fornnordiska mytologin hette den första mannen Ask. Han skapades ur en trädstam och namnet betyder just ”ask”. I Sverige heter 180 personer Ask, 60 av dem har det som tilltalsnamn. Även 5 kvinnor bär detta namn.

Egil

Namnet var från början en kortform av namn som innehöll ”ag”, alltså egg/spets, till exempel Agne. Drygt 1000 personer i Sverige heter Egil och ungefär hälften av dem har det som tilltalsnamn.

Fjalar

Detta är ett isländskt namn som kommer från det isländska ordet ”fela”, vilket betyder dölja. I Sverige är detta namn mycket ovanligt, knappt 100 personer bär namnet och endast lite drygt 20 personer har det som tilltalsnamn.

Joar

Från början uttalades detta namn ”Iååarr” och på runstenar skrev man ”Ioar”. Drygt 1000 personer i Sverige bär detta namn och större delen av dem, närmare 1000 personer, har det som tilltalsnamn.

Kettil

Namnet Kettil kommer från ordet ”Ketill”, vilket var ordet för hjälm. Kjell är en modern variant av namnet. Runt 100 personer i Sverige bär det här namnet och runt 40 av dessa har det som tilltalsnamn.

Loke

Loke räknas ofta som en utav asagudarna, trots att han egentligen var son till en jätte. I Sverige bär drygt 4000 män detta namn och drygt 3000 av dem har det som tilltalsnamn. Runt 10 kvinnor bär också detta namnet och hälften av dem har det som tilltalsnamn.

Namnforslag

Loke

Odd

Namnet betyder udd eller spets. Runt 1300 män bär detta namn i Sverige och runt 700 har det som tilltalsnamn.

Truls

Det här är en nyare variant av namnet Torgils, som i sin tur är en sammansättning av namnet Tor och ordet ”gisle” som betyder pil eller stråle. I Sverige bär knappt 1000 personer detta namn och hälften har det som tilltalsnamn.

Vidar

Namnet kan även stavas ”Widar” och detta hette Odens son i den nordiska mytologin. Namnet är en sammansättning av ordet för skog och ordet för krigare. Drygt 4000 personer i Sverige bär detta namn, varav drygt 2500 som tilltalsnamn.

Flicknamn

Disa

Disa betyder ”ödesgudinna”. Ungefär 2000 kvinnor bär detta namn i Sverige, varav drygt hälften har det som tilltalsnamn.

Embla

Enligt den nordiska mytologin var Embla den första kvinnan och namnet betyder ”liten alm”. I Sverige finns det drygt 1500 kvinnor med det här namnet och drygt 1000 av dem har det som tilltalsnamn.

Estrid

En variant utav Astrid som på 1800-talet till och med var vanligare än Astrid. Runt 1000 kvinnor i Sverige heter Estrid och knappt hälften har det som tilltalsnamn.

Freja

I den fornnordiska mytologin var Freja fruktbarhetsgudinna och syster till Frej. Namnet kommer från ordet ”frauja” som betyder fru eller härskarinna. Detta namn kan stavas på många olika sätt; Freyja, Freya, Freia, samt Freija. I Sverige finns det drygt 6000 kvinnor med detta namn och av dessa har ungefär 5000 namnet som tilltalsnamn.

Hilda

Ordet kommer från namnet Hild. I den fornnordiska mytologin var Hild en av Odens valkyrior. Hild kommer från det isländska ordet ”Hildr” som betyder strid. Närmare 7500 kvinnor i Sverige heter Hilda och nästan 4000 av dem har det som tilltalsnamn.

Idun

Även detta namn kommer från en gudinna i den fornnordiska mytologin. Runt 1300 kvinnor bär detta namn i Sverige och närmare hälften har det som tilltalsnamn.

Jorunn

En sammansättning av orden ”Jor” och ”Unn”. Det förstnämnda betyder härskare, hövding, hingst. Det sistnämnda kommer från ordet ”unna” som betyder älska eller att älska. Detta är ett ovanligt namn som bärs av lite drygt 300 personer och endast runt 200 av dem har det som tilltalsnamn.

Liv 

Namnet Liv kommer från ordet ”hlif” som betyder skydd eller värn. I den fornnordiska mytologin var Liv en kvinna som överlevde ragnarök och därmed förknippas namnet även med ordet liv. Närmare 8000 kvinnor bär detta namn och drygt hälften, över 4000, har det som tilltalsnamn. Dessutom bär 5 män detta namn, men ingen av dem har det som tilltalsnamn. Drygt 100 personer heter Liv i efternamn.

Saga

Saga betyder ”hon som ser”. Drygt 15.000 kvinnor i Sverige delar detta namn och drygt 10.000 av dessa har namnet som tilltalsnamn. Även 4 män bär namnet och 3 av dessa har det som tilltalsnamn.

Toola

Namnet är den feminina motsvarigheten till mansnamnet ”Tolir”. Det är ett mycket ovanligt namn, 10 kvinnor bär namnet och hälften har det som tilltalsnamn.

Norska namn

Även om det kanske inte är jättevanligt händer det ändå att svenska föräldrar ger sitt barn ett norskt namn. Detta är såklart vanligast om den ena föräldern är från Norge eller har norskt påbrå, men även utan någon koppling till landet kan man välja ett namn därifrån.

Många norska namn påminner om svenska namn, men det kan vara roligt med en variant som är ovanligare här. Dessutom är förstås många norska namn fina, vilket brukar vara det viktigaste när man väljer namn.

Pojknamn

Atle

Detta skulle även passa in under ovanstående kategori eftersom det även är ett fornnordiskt namn. I Sverige har drygt 500 män detta namn och nästan 300 av dessa har det som tilltalsnamn.

Bjarne

Ett gammalt namn som kommer från ordet ”bjare”, vilket betyder björn. Omkring 3000 personer i Sverige bär namnet, ungefär hälften som tilltalsnamn.

Sverre

Även detta namn har ett fornnordiskt ursprung. Namnet härstammar från ordet ”sverrir”, vilket betyder ”den som virvlar runt” eller bråkstake. Drygt 600 män i Sverige bär detta namn, varav drygt 250 som tilltalsnamn.

Olav

Motsvarighet till svenska namnet Olof. I Sverige bär drygt 2000 personer namnet Olav, men bara lite drygt 300 har det som tilltalsnamn.

Trond

Ännu ett namn med fornnordiskt ursprung. Namnet betyder växa eller trivas. Drygt 200 män i Sverige heter Trond och drygt 150 har det som tilltalsnamn.

Flicknamn

Eivor

Man vet inte säkert vad detta namn betyder, men det kan vara en sammansättning av orden ”ei” och ”vor”, vilka betyder ö och försiktig. I Sverige har namnet förekommit sedan 1800-talet och idag heter så många som drygt 13.000 svenskar Eivor och nästan 7000 har det som tilltalsnamn.

Solveig

Detta namnet är, precis som Eivor, ett namn som började användas i Sverige på 1800-talet och har blivit vanligt. Runt 20.000 svenska kvinnor bär namnet och ungefär hälften har det som tilltalsnamn.

Gry

Namnet Gry betyder ”daggry” eller ”morgongry”. I Sverige finns idag runt 700 personer med namnet Gry och runt 500 av dem har det som tilltalsnamn.

Sissel

En variant av namnet Sissela, som är en svensk version av namnet Cecilia. Detta är ett ovanligt namn i Sverige, runt 300 kvinnor i Sverige har detta namn och runt 200 av dem använder det som tilltalsnamn.

Tone

Tone kommer från namnet Tor, och ordet ”ne” som betyder ny på norska, alltså ”en ny Tor”. Drygt 500 kvinnor i Sverige heter Tone och drygt 400 har det som tilltalsnamn.

Namnforslag

Amerikanska/engelska namn

Amerikanska och engelska namn har på senare tid blivit populärt i Sverige. Detta kan delvis bero på att vi idag reser mycket utomlands och ofta använder det engelska språket. Att använda namn som ”Steven” eller ”Katie” är betydligt enklare när man pratar engelska än till exempel ”Arne” eller ”Birgitta”.

Dessutom inspireras vi ofta av USA och tar efter dem när det gäller mycket och då även namn förstås. Utöver det så kommer många av våra idoler och förebilder från just USA och i vissa fall även Storbritannien och att vilja döpa sitt barn efter sin idol eller förebild är inte ovanligt.

Pojknamn

Noah

Detta namn kommer som bekant från bibeln. Namnet betyder tröst, vila, stjärna, och kunglig. Detta namn är vanligt och bärs av över 9000 män och även runt 40 kvinnor. Av dessa har nästan 8000 män och cirka 20 kvinnor det som tilltalsnamn.

Aaron

Namnet Aaron, eller Aron, härstammar från hebreiskans ”Aharon”. Man vet inte exakt vad det betyder men troligtvis betyder det ”från bergen”, ”berg”, ”ryktbar”, eller ”budbärare”. I Sverige har namnet använts sedan 1300-talet och då använde man stavningen med två A, det vill säga Aaron. Runt 3500 personer i Sverige heter Aaron och drygt 1500 har det som tilltalsnamn.

Jason

Detta namn har två betydelser, ”Tidigt kristen” och ”Herren är en frälsning”. Namnet bärs i Sverige av drygt 1200 personer, varav knappt 1000 personer har det som tilltalsnamn.

Jeremy

Namnet betyder ”utnämnd av Gud” och i Sverige heter drygt 400 män Jeremy, varav knappt 300 har det som tilltalsnamn.

Elijah

Namnet Elijah betyder ”min Gud är Jahve”. Knappt 400 bär detta namn i Sverige och drygt 200 av dessa har det som tilltalsnamn.

Flicknamn

Emily

Detta är en av två feminina motsvarigheter till Emil och namnet kan stavas på många olika sätt och det finns även många snarlika namn. Drygt 3000 kvinnor i Sverige har namnet Emily och drygt 2000 har det som tilltalsnamn.

Madison

Det här namnet är väldigt ovanligt i Sverige. Lite drygt 100 kvinnor bär namnet, men bara ungefär hälften har det som tilltalsnamn.

Scarlett

Namnet betyder ”den eldiga”. Även detta namn är mycket ovanligt här i Sverige, drygt 150 kvinnor bär namnet och knappt hälften har det som tilltalsnamn.

Chloe

Namnet betyder ”grönt skott”, blomstrande, spirande blomma. Även detta namn är ovanligt i Sverige, om än en gnutta vanligare än de två föregående namnen. Runt 450 kvinnor heter Chloe och runt 350 har namnet som tilltalsnamn.

Zoey

Ett namn som egentligen har grekiskt ursprung och som betyder ”liv”. Återigen ett ovanligt namn i Sverige, med drygt 300 bärare, varav drygt 250 av dessa har namnet som sitt tilltalsnamn.

Andra namn

Samiska pojknamn: Nuhtte, Biera, Niilá, Áslat, Eret, Sáhkár, Vuollá, Dávvet, Gábe.

Samiska flicknamn: Biret, Láilá, Máret, Lávra, Beaivi, Álbma, Sire, Livli, Aila.

Afrikanska pojknamn: Aakif, Aasim, Aba, Darius, Eze, Gure, Hadad, Imam, Jaffar, Jahdai, Jamal, Kazi, Khaan, Liaqat, Maalik, Maham, Najm, Niran, Omran, Opara, Radhi, Qaid, Safir, Rafat, Salik, Saud, Terrel, Talha, Uwais, Wasi, Yuma.

Afrikanska flicknamn: Zahira, Parvin, Paniz, Okal, Nurin, Nisa, Nevin, Natine, Mastura, Mahari, Kiden, Jina, Jihad, Jemila, Hawa, Elom, Firyal, Dumi, Dibi, Chipo, Darya, Betul, Baina, Badia, Asis, Ayat, Amoke, Amina, Akua, Zuna, Zo, Zena.

Arabiska pojknamn: Zulema, Zero, Taweel, Tareq, Kadir, Myrna, Kalil, Rami, Ommar, Ramy, Sherif, Tahu, Jemal, Kadar, Harb, Jabbar, Eisa, Ferran, Diya, Bari.

Arabiska flicknamn: Zayda, Waqi, Taruh, Azima, Azia, Batula, Caliana, Eisa, Dalia, Jaeda, Fatina, Jamilia, Jamilla, Jaydra, Kalilah, Madara, Medina, Nowa.

Ryska pojknamn: Vassi, Vas, Stephan, Stanislov, Sasha, Sergei, Oleg, Motka.

Ryska flicknamn: Zoya, Yalens, Varya, Toshiana, Tonya, Stefanya, Sinovia.

Spanska pojknamn: Xabat, Vito, Tonio, Tavio, Santos, Salvador, Rufio.

Spanska flicknamn: Zamora, Xaviera, Vittoria, Vanesa, Serena, Rosaline.

Finska pojknamn: Valkoinen, Talo, Taavetti, Seppanen, Rikkard, Oskari, Maki, Kivi, Kalevi, Kal, Kaarl, Jorma, Joosep, Joki, Jarvi, Heikki, Heikkinen.

Finska flicknamn: Vellamo, Valma, Rute, Russu, Mijam, Mielikki, Meri, Maiju, Maikki, Liisa, Kyllikki, Kerrttu, Katrikki, Kalwa, Kalle, Jaakkina, Anttiri.

Danska pojknamn: Niel, Niels, Kolinkar, Joris, Jorgen, Jantzen, Enok, Christofferson, Christiansen, Berde.

Danska flicknamn: Vibeke, Trudel, Stinne, Sorina, Sorine, Pedrine, Nielsine, Mettalise, Margarethe, Larine, Kristian, Kolinka, Ingelise, Gjerta, Gelsomina, Federikke, Bergitte, Arvada, Annemette, Anndrea, Abellona.

Författare
Malin
Det var jag som grundade Barnlandet 2016 men nu, 2021, har Evolving Media tagit över sidan och jag är inte längre involverad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte dagens deals