Planera föräldraledigheten – hur blir det ekonomiskt?

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Författare
Malin

Som förstagångsföräldrar är det inte särskilt lätt att planera sin och sin partners föräldraledighet. Det är en snårig djungel av information och direktiv som ska redas ut innan man helt och hållet förstår det.

Det är generellt sett så att om du har en fast anställning är det enklare att ta reda på vad du ska få i föräldrapenning. Men har du eget företag eller jobbar som frilans måste du vara mycket mer uppmärksam på att allt blir korrekt från början.

Många frilansare och företagare får till en början en mindre föräldrapenning än vad de har rätt till och måste överklaga. Därför är det väldigt viktigt att du och din partner kontrollerar de här sakerna i god tid innan barnet föds.

Ju längre tid in i graviditeten som går, desto mer tungrott kan det bli att ta itu med de här sakerna med allt vad en graviditet och alla förberedelser innebär. Så att ha en någorlunda klar bild av hur det blir så tidigt som möjligt är väldigt skönt.

Fördelen med att planera sin föräldrapenning noggrant är att man kan tjäna in några tusenlappar i månaden. Hur du vill att din föräldrarpenning ska se ut beror också på vad du är ute efter.

Det beror helt enkelt på om du vill vara ledig så länge som möjligt eller om du vill ha så mycket pengar som möjligt under din föräldraledighet. Försäkringskassan har ett planeringsverktyg där ni kan kolla hur ni landar på föräldraledigheten rent ekonomiskt.

Planera foraldraledigheten ekonomiskt

Om man tar principen i grova drag, så kan man säga som så att du får ut en viss summa per dag och du kan välja hur många dagar per vecka du vill ta ut i föräldrapenning. Ju färre dagar du tar ut, desto längre kommer din föräldrapenning att räcka.

Få en bild av hur mycket pengar ni kommer att få per månad

När du är i femte månaden kan du skicka in ditt moderskapsbevis till Försäkringskassan. Då kan Försäkringskassan direkt och konkret räkna ut vilken inkomstnivå du landar på och vilken föräldrapenning du och din partner kan få ut. När ni rett ut de här så kan ni komma överens om hur ni ska dela föräldraledigheten mellan er om ni inte redan har gjort det.

Planera i detalj

Nu kan ni konkretisera era planer på hur ni ska bygga upp föräldraledigheten och när barnet ska börja på förskola. Bor du i en storstadsregion kan det dessutom vara ont om förskoleplatser, så det gäller att vara i god tid och boka din plats direkt när du kan, när barnet är nyfött.

Du riskerar i annat fall att få en förskoleplats långt bort ifrån ditt hem och det är inte önskvärt när du ska pendla till jobbet. Bor du på landsort eller på en mindre ort brukar det vara enklare vad beträffar förskoleplats.

Försök att nå lönetaket

Din föräldrapenning baseras på hur mycket i inkomst du har innan barnet är fött. Föräldrapenningen baseras på din sjukpenninggrundande inkomst. Den är 97 % av din löneinkomst. Därefter får du 80 % av din sjukpenninggrundande inkomst i föräldrapenning.

Idag ligger taket dock på strax under 40.000 kr i månaden. Ju närmare det här taket du kan ta dig, desto mer får du givetvis i föräldrapenning.

Planera foraldraledigheten ekonomiskt

Tjänar du mer än den här maxsumman får du alltså inget mer i föräldrapenning i alla fall. Har du inget jobb för tillfället grundar sig din sjukdomsgrundande inkomst på din förväntade föräldrapenning.

Högsta beloppet per månad

Totalt har du och din partner tillsammans 480 dagars föräldraledighet att ta ut per barn. Det är ungefär ett år och tre månader. Då måste ni ta ut 7 dagar per vecka för att uppnå 80 % av din sjukpenninggrundande inkomst.

Tar du ut fem dagar i veckan så kommer ditt barn att kunna vara hemma tills hen är ca 1 år och 8 månader, men då får ni givetvis också mindre inkomster.

Föräldralön

Är din arbetsgivare ansluten till ett kollektivavtal kan du ha rätt till utfyllnad av lönen med 10 %. Detta kallas för föräldralön. Principen är att du i kombination med din föräldrapenning från försäkringskassan ska kunna få ut 90 % av din grundlön.

Hur många månader och dagar du får ta ut på den här föräldralönen beror på din anställningsform och vilket kollektivavtal din arbetsgivare är ansluten till. Det beror också på vilket antal månader man kan ta ut den här föräldralönen. Kolla alltid upp det här på förhand.

Att dela lika på föräldraledigheten

Att båda föräldrarna ges möjligheten att vara hemma med barnet är något som gynnar familjen i längden och som påverkar relationen mellan barn och föräldrar väldigt mycket.

Vissa familjer känner sig tvungna att låta den förälder som tjänar mest, fortsätta med arbetet och den med mindre inkomster tar hand om föräldraledigheten.

Planera foraldraledigheten ekonomiskt

Kan man planera och tänka igenom det här och lösa det på något sätt är det något som gagnar familjen väldigt mycket i det långa loppet. Men sist och slutligen måste varje familj bestämma detta själv och avgöra vad som är bäst.

Om du blir sjuk under föräldraledigheten

Om du blir så sjuk under din föräldraledighet att du inte kan ta hand om ditt barn ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan, så att du kan spara dina föräldradagar och istället lyfta sjukpenning. Din partner kan då vabba och få ut ersättning på det sättet istället, så länge barnet är äldre än 8 månader.

Är barnet yngre får partnern istället ta ut dagar från sin föräldrapenning eller ta semesterdagar. Kom ihåg att grannar eller släktingar också kan vabba och få ut ersättning för att ta hand om sjuka barn.

Är du sjuk längre än 7 dagar ska du ha ett läkarintyg som stärker din skada eller sjukdom. När du är friskanmäld igen gör du en ny ansökan om föräldrapenning. Samma principer gäller om du skulle bli sjuk i samband med förlossningen.

Tider och röda dagar

Ett sätt att få ut mer av föräldrapenningen är att undvika att ta ut de dagarna på röda dagar. Ersättningen är givetvis detsamma oavsett om det är röd dag eller inte och kan du istället ta semesterledighet de röda dagarna får du istället ersättning från din arbetsgivare.

Den som har en fast 40 timmars tjänst och inte är schemalagd på röda dagar tjänar mycket pengar på att göra på det här sättet.

Har ni dagar av föräldraledigheten kvar efter att ni börjat jobba igen kan du ta ut dessa fram till att barnet fyllt 12 år om ditt barn är fött efter 1 januari 2014, och fram till 8 års ålder, om barnet är fött före 1 januari 2014.

Försämrad löneutveckling

Det man bör vara medveten om när man blir förälder och ska vara ledig i samband med det är att det generellt på arbetsmarknaden ser ut så att löneutvecklingen blir sämre för föräldralediga föräldrar.

Tanken på att dela lika kan vara ett verktyg för att undvika det här i alltför stor utsträckning och det är något man bör ha i beaktande också när man planerar sin föräldraledighet - att det har effekt på lång sikt.

Planera foraldraledigheten ekonomiskt

Kvinnor tar fortfarande en stor del av föräldraledigheten i vårt land och därför är det oftast kvinnor som drabbas mest av detta. Lönemässigt blir karriärutvecklingen i ett slags standby-läge och männen drar under den här perioden ifrån rent lönemässigt.

Att vara föräldraledig utan ersättning

Har man den ekonomiska möjligheten kan man också ta ut förlängd föräldraledighet utan ersättning. Det här gör både kvinnor och män i Sverige, även om det för kvinnor ligger i genomsnitt på 6 månader, medan det för män ligger i snitt på 1,5 månader.

Man bör vara medveten om att det här också innebär att dina pensionsinbetalningar berörs. Därför kan det vara viktigt att även dela på den obetalda ersättningen om man bestämmer sig för att göra på det viset.

Påverkan av pensionen

Både deltidsarbete och föräldraledighet påverkar familjen och din ekonomi långt in i framtiden. Just eftersom det ligger så långt framåt är det lätt att glömma bort, men man måste komma ihåg att föräldraledigheten inte har en gynnsam utveckling på pensionen och det gäller också deltidsarbete, om man väljer att gå ner i arbete efter att barnet börjat på förskola för att undvika långa dagar.

Att se till att pensionsspara på egen hand är under de här omständigheterna viktigare än någonsin och det är bra att börja spara i en förmånlig pensionsfond hos banken eller göra det på egen hand, till exempel genom indexfonder eller kapitalfonder.

Värdet av att noggrant planera er föräldrapenning

Som du ser finns det många trix som man kan använda sig av för att maximera behållningen av föräldrapenningen och att gemensamt noggrant kunna kommunicera kring de här sakerna är också bra för er som familj och för er relation.

Att gå igenom vad båda parterna vill är viktigt så att den ena partnern inte är tvingad att jobba, trots att hen också vill vara hemma och åtminstone delvis dela upp föräldrapenningen. Det är också viktigt att bli medveten om att din föräldraledighet kommer att påverka dig ekonomiskt på lång sikt.

Författare
Malin
Det var jag som grundade Barnlandet 2016 men nu, 2021, har Evolving Media tagit över sidan och jag är inte längre involverad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte dagens deals